BASES DEL SORTEIG D’UN CREUER DE 4 DIES I 3 NITS PER A 2 PERSONES PER GENTILESA DE VIATGES TEJEDOR

BASES DEL SORTEIG D’UN CREUER DE 4 DIES I 3 NITS PER A 2 PERSONES PER GENTILESA DE VIATGES TEJEDOR

Gran Centre Granollers, amb domicili fiscal a Carrer Sant Roc, 05, 1r 2a de Granollers província de Barcelona, prevista de CIF. núm. G-60879954 i legalment constituïda al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 17214, organitza una acció promocional conjunta amb l’empresa Viatges Tejedor, mitjançant un SORTEIG, dirigit al públic major d’edat amb capacitat legal suficient.

Aquesta acció promocional queda subjecta al disposat en les presents:

BASES DEL SORTEIG D’UN CREUER DE 4 DIES I 3 NITS PER A 2 PERSONES PER GENTILESA DE VIATGES TEJEDOR

ÀMBIT: es desenvoluparà als establiments associats a l’Associació Gran Centre Granollers.

DURADA: la promoció estarà compresa des del dia 2 de desembre 2019 al 5 de gener 2020, ambdós inclusive.

MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ: per a participar al sorteig, les persones han d’omplir una butlleta que trobaran als establiments associats a Gran Centre Granollers. Es faran un total de 12.000 butlletes. La signatura de la butlleta serà imprescindible per acceptar les bases i participar al sorteig.

PREMI

  • El premi consisteix en un creuer de 4 dies i 3 nits per a 2 persones, en cabina doble interior Experiència Bella en el Mini-Creuer especial de Setmana Santa (Barcelona – Gènova – Marsella). Del 10 al 13 abril del 2020.

Inclou:

– 3 nits de creuer en Pensió complerta en cabina interior ocupada per dues persones.

– Taxes d’embarcament.

 

No inclou:

 

– Assegurança de viatge.

– Quota de servei. 30€ per persona i que es paguen a agència.

– Paquet de begudes il·limitat (opcional) des de 87€ per persona.

 

Estimació de preus: El cost actual pel públic d’aquest creuer està en 412€ per persona.

 

Informació del creuer:

 

 

 

SORTEIG: El dia 13 de gener de 2020, es realitzarà el sorteig prèvia extracció de la butlleta guanyadora.

COMUNICACIÓ DEL PREMI: El resultat del SORTEIG serà enregistrat i difós a les xarxes socials de l’Associació Gran Centre Granollers. Es comunicarà telefònicament amb el/la guanyador/a del sorteig.

ACCEPTACIÓ DEL PREMI: un cop comunicat el premi al guanyador/a del premi, els guanyadors disposaran d’un termini de 1 SETMANA des del dia del sorteig, per a reclamar el premi.

ÀMBIT PERSONAL: podran participar al sorteig les persones majors d’edat, amb capacitat legal suficient, que compleixin les condicions establertes als apartats anteriors, dins de les dates de realització de la present promoció. La participació al sorteig implica el coneixement i acceptació de les presents bases del mateix i la submissió de les mateixes. El sorteig no estarà exclòs per a treballadors de les botigues promotores, directius i treballadors de l’associació.

PROTECCIÓ DE DADES: Les dades introduïdes en el formulari s’incoporaran a un fitxer autoritzat per VAITGES TEJEDOR i GRAN CENTRE GRANOLLERS, que està subjecte al que estableix el Reglament Europeu UE 2016/679, de protecció de dades de caràcter personal.