Bases del Concurs d’Instagram #nadalgranollers per Nadal 2019

Bases del Concurs d’Instagram #nadalgranollers per Nadal 2019

1. Finalitat
El Concurs d’Instagram #nadalgranollers està organitzat per les associacions de
comerciants: Gran Centre Granollers, Comerç de Dalt, Del Rec al Roc, Sota el Camí Ral,
Congost, Més que Comerç i l’Ajuntament de Granollers.
1.1. L’objectiu del Concurs d’Instagram #nadalgranollers per Nadal 2019 és seleccionar
les millors fotografies del Nadal a Granollers en tres categories:
• Gastronomia
• Tradició
• Carrers, decoració, comerç i il·lusió
2. Condicions de les imatges i termini de presentació
2.1. Les fotografies hauran d’il·lustrar el Nadal a la ciutat i hauran d’anar acompanyades
d’un peu de foto descriptiu o títol.
2.2. Les fotografies hauran de dur l’etiqueta #nadalgranollers.
2.3. Les fotografies hauran de penjar-se del 30 de novembre de 2019 fins al 6 de gener de
2020.
2.3. Per tal de participar al concurs i facilitar el filtratge de les fotografies d’acord amb
l’etiqueta #nadalgranollers, cal seguir el compte d’Instagram @granollers i mencionar-lo a
la publicació participant al concurs.
2.4. La publicació s’haurà de fer des del perfil personal de les persones participants.
2.5. La fotografia guanyadora l’escollirà el jurat en funció dels criteris establerts al punt
4.3. d’aquestes bases.
2.6. Totes les fotografies participants (sempre amb l’etiqueta #nadalgranollers) seran
emprades per crear un diccionari visual que podrà seguir-se a Instagram i al web de
l’Ajuntament.
3. Participants
3.1. Es podrà participar al concurs a partir dels 14 anys. En el cas de persones menors
d’edat, el fet de participar implica que disposen del corresponent permís dels pares, mares
o tutors legals. Aquest permís podrà ser requerit per l’organització.
3.2. Cada participant podrà presentar tantes fotografies com desitgi.
3.3. La participació al concurs és gratuïta.
4. Jurat
4.1. El jurat el formaran representants de les associacions de comerciants; un/a tècnic/a
del servei de Cultura de l’Ajuntament que actuarà com a President/a; un/a tècnic/a del
servei d’Imatge i Comunicació de l’ajuntament; i un/una tècnica del servei de Comerç de
l’ajuntament i comptarà amb el Coordinador Administratiu de Coordinació de Govern com
a secretari.
4.2. El jurat es reunirà el dimecres 8 de gener per deliberar i triar les fotos guanyadores, i
designar les imatges finalistes per ordre de preferència.

4.3. Els criteris de valoració del jurat seran els següents:
• Referència clara al motiu del concurs i a les diverses categories del concurs
• Originalitat
• Composició artística, estètica i qualitat de la imatge
5. Premis
5.1. Hi haurà un primer premi i un segon premi per a cadascuna de les tres categories i
consistiran en:
• Primer premi:
– Un val per valor de 100 euros per gastar a les botigues de Granollers.
– Dues entrades per veure un espectacle de la programació d’Escena Gran.
– Un àpat per a dues persones en un restaurant de la ciutat membre del Gremi
d’Hostaleria.
– Una visita al Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers per a dues
persones.
– Una nit d’hotel amb esmorzar, més un vermut tradicional, per a dues persones.
• Segon premi:
– Un val per valor de 100 euros per gastar en les botigues de Granollers.
– Dues entrades per veure un espectacle de la programació d’Escena Gran.
– Una visita al Planetari del Museu de Ciències Naturals de Granollers per a dues
persones.
5.2. El jurat elaborarà una llista ordenada per punts dels classificats.
5.3. Per tal d’atorgar els premis es procedirà prèviament a la comprovació dels requisits
de participació del concurs. En el cas que no es compleixen els requisits, es procedirà a
escollir el següent classificat de la llista elaborada pel jurat fins a poder atorgar el premi.
5.4. Hi haurà sis persones guanyadores (primer i segon premi per a cadascuna de les tres
categories), amb els quals l’organització es posarà en contacte a través d’un missatge a la
seva fotografia. Els noms de les persones guanyadores es faran també públics a les
xarxes socials de l’Ajuntament. Les persones guanyadores haurà d’enviar la fotografia
original en bona resolució a l’adreça: comunicacio@granollers.cat
5.5. La decisió del jurat és definitiva, però es reserva el dret de modificar la decisió si el
guanyador/a no contacta amb l’organització abans de les 13 h del divendres 10 de gener.
En aquest cas, se seleccionarà com a guanyadora la següent imatge més votada pel jurat.
5.6. Les persones guanyadores podran renunciar al premi, però en cap cas els premis es
podran canviar per diners o ser objecte de qualsevol alteració o compensació a petició de
la persona guanyadora.
5.7. El lliurament dels premis tindrà lloc el dissabte 11 de gener a les 13.30 h a la
Biblioteca Can Pedrals.
6. Ús de les imatges i les dades
6.1. Les imatges publicades amb l’etiqueta #nadalgranollers podran ser publicades a webs
i xarxes municipals i també les xarxes socials de les associacions de comerciants
organitzadores.
6.2. Les imatges guanyadores del concurs podran ser utilitzades per l’Ajuntament de
Granollers per a futures campanyes de Nadal.
6.3. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
caràcter personal, us informem que les dades dels participants no s’incorporaran a cap
fitxer de l’Ajuntament de Granollers.
6.4 Si el guanyador és menor d’edat, l’organització requerirà una autorització dels pares o
tutors legals regint-se en l’article 14 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que
aprova el reglament de la Llei de protecció de dades de caràcter personal i que estableix
que el tractament de les dades dels menors de catorze anys s’haurà de fer amb aquesta
autorització.
7. Informació addicional
7.1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en
línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol
correu electrònic que pugui produir-se.
7.2. En cas que el sistema d’etiquetes tingui un funcionament irregular a Instagram i hi
hagi alguna imatge que no aparegui etiquetada des del compte @granollers, l’organització
no se’n farà responsable. En aquest sentit, recomanem mencionar sempre @granollers a
les publicacions, evitar perfils privats i comprovar que la publicació és visible des de
qualsevol compte. En cas de comptar amb un perfil privat, aconsellem de manera
addicional avisar @granollers a través d’un comentari a Instagram o d’un missatge directe
abans que s’acabi el concurs.
7.3. L’organització podrà rebutjar les fotografies i els missatges que no compleixin les
característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional o que siguin
discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició
o circumstància personal o social.
7.4. L’organització no es responsabilitzarà de les fotografies que els participants publiquin
al seu compte d’Instagram que pertanyen exclusivament a l’autor/autors i, en
conseqüència, hauran de tenir l’autorització de les persones que hi apareguin.
L’organització no es responsabilitzarà de la reclamació de drets d’imatge d’un tercer sobre
cap contingut publicat com a conseqüència del present concurs.
8. Acceptació de les bases
8.1. La participació en el concurs amb l’etiqueta #nadalgranollers implica l’acceptació
d’aquestes bases.
8.2. La participació al concurs implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les
podeu consultar a: instagram.com/legal/terms.
8.3. La participació comporta l’acceptació del dictamen del jurat.