GRAN CENTRE GRANOLLERS S’UNEIX A L’ASSOCIACIÓ COCAHI DE CARA A FOMENTAR EL TURISME HISTÒRIC COMERCIAL DE LA CIUTAT

GRAN CENTRE GRANOLLERS S’UNEIX A L’ASSOCIACIÓ COCAHI DE CARA A FOMENTAR EL TURISME HISTÒRIC COMERCIAL DE LA CIUTAT

Gran Centre Granollers, ha passat a formar part de l’Associació Cocahi www.cocahi.es, Confederació Espanyola de Centres Històrics, (COCAHI) és una organització sense ànim de lucre, amb una sèrie d’objectius:

  • Defensar el comerç i de les activitats mercantils en els nuclis històrics de les ciutats i pobles de l’Estat Espanyol.     
  • Facilitar informació sobre les actuacions de les administracions i organismes públics i privats en els centres històrics.     
  • Facilitar la gestió de totes aquelles actuacions encaminades al desenvolupament i la promoció dels nuclis històrics.     
  • Assessorar sobre les actuacions de les administracions i els organismes públics i privats en els centres històrics que afecten les activitats dels associats i al desenvolupament dels Centres Històrics.    
  •  Treballar per a la millora general dels Cascs Històrics, tenint en compte la conservació del seu patrimoni. 

És en aquest sentit que Gran Centre fa un pas més de cara a seguir creixent i buscant el màxim de difusió de la seva Zona Comercial, posant en aquest cas la seva rellevància històrica com a reclam per Passejar, Comprar i Gaudir d’un espai únic i singular com és Granollers.