Consistoris, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya amb Fundació Comerç Ciutadà.

Consistoris, Diputació de Barcelona i Generalitat de Catalunya amb Fundació Comerç Ciutadà.

Aquest matí, membres de la Junta de Gran Centre Granollers acompanyats de la Regidora de Comerç de Ajuntament de Granollers Gemma Gimenez Torres han estat a la jornada de presentació amb membres del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i de la Diputació de Barcelona en la presentació de l’ Observatori dels Centres Urbans i Comerç de les Ciutats Mitjanes Catalanes que lidera Fundació Comerç Ciutadà i de la que #GranCentre n’és soci Fundador amb altres 7 Ciutats més,
La presentació a posat de manifest la gran importància i el valor que tenen les dades recollides al llarg dels últims tres anys de cara a planificar i marcar estratègies de present i futur als centres urbans de les ciutats.
Important també el rol desenvolupat per la Universitat Autònoma de Barcelona que és qui cuina i dona sentit a les dades aportades des de les Associacions de cada Ciutat.