Presentació de l’Observatori dels centres urbans de la Fundació Comerç Ciutadà

Presentació de l’Observatori dels centres urbans de la Fundació Comerç Ciutadà

Presentació de l’Observatori dels centres urbans de la Fundació Comerç Ciutadà

www.comerciutada.cat

 

Granollers, 27 de febrer de 2018.-

La presidenta de La Fundació Comerç Ciutadà, juntament amb les associacions de comerciants de Figueres, Granollers, Mataró, Olot, Sabadell, Tarragona, Terrassa i Vic, ha comunicat la presentació de L’OBSERVATORI DELS CENTRES URBANS DE LA FUNDACIÓ COMERÇ CIUTADÀ, a la Sala d’Actes del Museu de Granollers del carrer Anselm Clavé, 40-42, 08401 de Granollers.

Amb l’assistència de:

Sra. Maria Costa. Presidenta de la Fundació Comerç Ciutadà

Sra. Muntsa Vilalta. Directora General de Comerç de la Generalitat de Catalunya

Sra. Isaac Albert. Diputat de Comerç de la Diputació de Barcelona

Sra. Alba Barnusell. 1a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Granollers

Sr. Jordi Obradors, Fundació Comerç Ciutadà

Dr. Àngel Cebollada i Dra. Anna Vera. Direcció tècnica de l’Observatori. Departament de Geografia de la UAB

Sra. Àngels Pérez i Sr. Marc Castelló. Investigadors de l’Observatori. Departament de Geografia de la UAB


Història i contextualització de l’Observatori dels centres urbans de la Fundació Comerç Ciutadà

La Fundació Comerç ciutadà, fou constituïda l’any 2004 amb una clara vocació de coordinació i col·laboració entre els seus membres, treballant principalment en temes relacionats amb la gestió i la dinamització econòmica, social i cultural dels centres i les trames urbanes del país posant especial accent en l’estudi, la promoció i difusió de l’activitat econòmica i comercial.

Essent així, l’any 2014 i constatant la manca de dades, informació i coneixement sobre el comportament d’aquestes trames urbanes, varem iniciar un treball enfocat al comptatge dels fluxos de vianants a diferents carrers del centre urbà de les ciutats membres, adquirint, amb la col·laboració amb la Direcció General de Comerç, uns primers comptadors piroelèctrics a tal efecte.

Durant dos anys es van seguir adquirint més comptadors (fins un total de 19) per millorar el mostreig a la vegada que el 2016 es va incorporar a aquesta informació un cens comercial trimestral a peu de carrer, a les 8 ciutats, censant un total de 54.088 metres lineals de carrers i 4.152  locals comercials.

El patronat de la Fundació conscient del valor de les dades que es venien acumulant i el seu potencial, va decidir que calia impulsar un observatori permanent dels centres urbans, professionalitzant el treball i incorporant noves capes d’informació geogràfica (transport públic, equipaments, morfologia urbana, característiques físiques de les vies urbanes) a la vegada que sumant i implicant a més agents al projecte (Ajuntaments, Diputació, Generalitat).  És així, que el passat 31 de gener del 2017 es signa un conveni amb el Departament de Geografia de la UAB, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per reforçar l’equip tècnic de la Fundació i poder durant l’any 2017 fixar la metodologia, compilar documentació geogràfica, estructurar dades de fluxos i censos amb l’objectiu de acabat l’any avaluar-ne  la viabilitat tècnica, econòmica i acadèmica de l’Observatori, presentar-ne les primeres dades i valorar la seva continuïtat i potencialitats.

El resultat de tot aquest recorregut ens portat avui, a fer la presentació formal de l’OBSERVATORI DE CENTRES URBANS DE LA FUNDACIÓ COMERÇ CIUTADÀ que té com a objectius:

1. Analitzar l’ús de l’espai públic als centres urbans en relació a l’activitat econòmica, cultural i social.

2. Avaluar les dinàmiques i les tendències dels fluxos de vianants.

3. Conèixer el impacte del planejament i els canvis en l’espai públic en el patró de comportament dels fluxos i en la dinàmica comercial dels centres urbans.

4. Aportar instruments per al debat sobre aquelles actuacions a l’espai públic que afecten les àrees comercials dels centres urbans.

5. Constituir-nos com a font de coneixement i dades vives on els interessats en la gestió i la investigació puguin dirigir-se

6. Ampliar i actualitzar constantment les capes d’informació

7. Treballar i col·laborar amb projectes a nivell nacional i internacional que persegueix la mateixa finalitat.