Inflables solidaris de GRAN CENTRE GRANOLLERS a favor de CAPIVO – Nadal 2016

Inflables solidaris de GRAN CENTRE GRANOLLERS a favor de CAPIVO – Nadal 2016

+140 nens i nens gaudiren dels inflables solidaris

+ 200 pintaren i jugaren amb el material gràfic infantil

de GRAN CENTRE GRANOLLERS


GRAN CENTRE GRANOLLERS donarà el 5% de les compres nadalenques realitzades amb la targeta de Gran Centre per:

logo-capivo

Millorar l’equipament i manteniment de les 12 sales d’atenció terapèutica del centre de Granollers, ubicats al Camp de les Moreres, 9-11 | 08400 Granollers, amb:

– Nous materials per les sales de les teràpies pedagògiques i psicoterapèutiques: jocs pedagògics, material de fisioteràpia com caminadors i suports per aguantar el cap.

Eines de diagnòstic pels trastorns de l’espectre autista (Test ADOS 2), així com per avaluar l’índex de desenvolupament global dels nens i nenes (Test MPR Merrill Palmer Revised).

– I realitzaran el manteniment general de les 12 sales del centre.

Aquesta adaptació els permetrà:

– —Donar més eines als professionals que facilitin i complementin el procés de diagnòstic i de tractament, per tal d’agilitzar el temps d’espera de les famílies per iniciar l’atenció en el nostre servei.

—- Millorar la qualitat de l’atenció, al disposar de materials actualitzats i més eficients.

—- Incrementar  l’efectivitat dels tractaments per la inversió en eines diagnòstiques.

– I, podran ampliar la comprensió sobre la naturalesa i abast dels trastorns de desenvolupament infantil en la societat amb la finalitat de fer una prevenció i detecció precoç.