CONCURS INSTRAGAM 2016 #nadalgranollers

CONCURS INSTRAGAM 2016 #nadalgranollers

El NADAL té premi a GRANOLLERS !!!

Participar abans del 6 de gener i pujar la vostra fotografia de NADAL 2016 a INSTAGRAM amb l’etiqueta:

 

#nadalgranollers

 

Segueix-nos al perfil @ComercGranollers

Podeu guanyar uns dels 5 PREMIS valorats en 200€ que us regalen les associacions de comerços i empreses de serveis de la ciutat.

 


Aquí teniu les BASES DEL CURS:

ORGANITZACIÓ:

El titular de la present promoció és GRANOLLERS COMERÇ , la finalitat de la qual és realitzar un concurs fotogràfic online entre la comunitat de la xarxa social Instagram en la qual podran participar totes les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

En el concurs poden participar tots aquells usuaris majors de 18 anys i que siguin seguidors del perfil d’instagram @ComerçGranollers

PERÍODE DE L’ACCIÓ:

De 2 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2016, tots dos inclosos.

FUNCIONAMENT I PREMIS:

1. La temàtica del concurs és el Nadal a Granollers. Volem que els usuaris ens ensenyin to talló relacionat amb el Nadal a Granollers, fotografiant-lo i compartint-lo a la xarxa Instagram.

2. Per identificar la participació en el concurs els usuaris hauran d’identificar la seva fotografia amb el hashtag #nadalgranollers

3. Només les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i incloguin el hashtag #nadalgranollers entraran en concurs.

4. El concurs és vàlid per a totes les fotografies realitzades i pujades del 2 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017 a Instagram amb el hashtag #nadalgranollers, i que compleixin amb la temàtica establerta.

5. No s’acceptaran fotografies publicades fora d’aquestes dates.

6. Cada participant pot participar amb tantes fotos com vulgui dins de les dates del concurs i sempre d’acord amb la temàtica del mateix.

7. D’entre totes les fotografies publicades fins la finalització de l’acció, el jurat format per experts en fotografia, comerciants i estaments oficials, triarà les 5 fotografies guanyadores, pel seu valor estètic, gràfic i original i per la fidelitat a la temàtica del concurs.

8. El dia 10 de gener de 2017 l’organització es posarà en contacte amb els guanyadors a través de Instagram, deixant un comentari en la foto guanyadora, i/o per les vies al seu abast que consideri oportunes, per informar-lo. En cas d’impossibilitat manifesta per contactar amb el guanyador abans de del dia 13 de gener de 2017, l’organització quedarà eximida de qualsevol responsabilitat.

9. Els guanyadors obtindran un premi valorat en 200€ cada un.

10.La forma de lliurament del premi es comunicarà als guanyadors per les vies de comunicació abans esmentades

CONDICIONS GENERALS:

1. Les fotografies que incompleixin les bases establertes, o que, complint-les, puguin vulnerar drets personals, o puguin resultar ofensives o discriminatòries seran desqualificades.

2. Així mateix, l’organització es reserva el dret de desqualificar les fotografies que consideri inoportunes sota el seu propi criteri.

3. La participació en el concurs implica que el participant tingui un compte en Instagram i que respecti les condicions d’aquesta xarxa http://instagram.com/legal/terms/).

4. L’organització, a més, es reserva el dret de denunciar i demanar l’eliminació de la fotografia, si alguna imatge vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.

5. Els concursants cedeixen els drets d’imatge de les seves fotografies perquè Comerç Granollers pugui usar-les en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.

6. L’acceptació del premi pels guanyadors suposa donar el consentiment a l’organització per utilitzar amb finalitats publicitàries el seu nom i imatge en el material promocional relacionat amb la present campanya.

7. L’acceptació del premi pel guanyadors suposa facilitar les dades de contacte que s’estimin necessaris perquè Comerç Granollers es posi en contacte amb el mateix. Aquestes dades poden incloure nom complet, DNI, correu electrònic o número de telèfon.

8. La participació en la present promoció suposa l’acceptació íntegra de les presents bases i la submissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes efectuï Comerç Granollers.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

1. Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el concurs a Instagram, que els continguts i comentaris que vagin a ser publicats en aquesta xarxa puguin ser compartits amb la resta d’usuaris d’Instagram i altres xarxes socials La participació en un concurs d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de Instagram.

RESPONSABILITATS:

1. Comerç Granollers es reserva el dret d’anul·lar qualsevol participació o a qualsevol participant, si es tenen sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs.

2. Comerç Granollers es reserva el dret de rebutjar o excloure de la participació en el concurs i en general en la promoció de qualsevol participant que no reuneixi els requisits descrits a les presents bases i termes de participació o contravingui les normes o finalitat del concurs.

3. Comerç Granollers no es responsabilitza de les possibles pèrdues de dades per problemes de correu electrònic i/o pel mal funcionament de Instagram o internet.

4. A més Comerç Granollers exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, malgrat les mesures de seguretat adoptades, poguessin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari a qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

Informació extreta de la web > nadalgranollers.cat