Campanya

F.A.S.T. Granollers és un centre esportiu capdavanter en el desenvolupament d'entrenaments personals, entrenaments d'alt rendiment i rehabilitació funcional de lesions; utilitzant l'electroestimulació integral activa. Són molts els beneficis d’aquesta tècnica a nivell de: Salut: Millora general de la salut. Temps: Important estalvi de temps. Estrès: Reducció...

Ahir, Dijous 20 d'octubre, GRAN CENTRE GRANOLLERS va iniciar el 14è cicle de CONFERÈNCIES: "Més enllà del repte de ser persona" anant a + Montse Caussa, Vicepresidenta de l'Associació, va presentar el nou cicle amb la nova ubicació a la SALA TARAFA de Granollers, apropant les...