Acció solidària de GRAN CENTRE GRANOLLERS a favor de CAPIVO – Nadal 2016

Acció solidària de GRAN CENTRE GRANOLLERS a favor de CAPIVO – Nadal 2016

CAPIVO és una cooperativa de treball associada d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que gestiona els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de Granollers i de Caldes de Montbui.

Compromesos amb la qualitat de l’atenció precoç de manera a incidir de manera notòria en el benestar de la infància del Vallès Oriental. Lluitem per millorar l’assistència i la qualitat de vida del nens i les seves famílies buscant suport més enllà de la Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família.

El seu objectiu principal és contribuir a millorar la seva qualitat de vida dels infant i les seves famílies des d’un model interdisciplinari. Tenint en compte tant la prevenció, la detecció i l’assistència; com el suport i formació de l’entorn (desenvolupant tasques d’assessorament, formació, docència i investigació) són de vital importància.

Què és un CDIAP?

Un centre que treballa amb un conjunt d’actuacions preventives i assistencials que permeten atendre al infant amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-los, i a les seves famílies. Té caràcter universal i gratuït per als infants, des de la concepció fins als 6 anys, i les seves famílies. Atenem sense excepció a qualsevol sol·licitant d’ajuda.

Quina atenció als infants gestionen?

– La prevenció i detecció dels trastorns del desenvolupament del infant.

– El diagnòstic i abordatge terapèutic dels trastorns del desenvolupament de l’infant durant el procés de creixement.

Suport i acompanyament a la família.

– La prevenció en situacions de risc; a nivell psicològic, biològic i social.

Les consultes que atenent estan relacionades amb:

Desenvolupament emocional – Atenció / Conducta – Alimentació – Risc Biològic – Risc Social – Aspectes de criança – Llenguatge / Parla – Son – Trastorns en el Desenvolupament Motriu – Trastorns en el Desenvolupament Sensorial – Trastorns en el Desenvolupament Cognitiu – Comunicació i Relació – Retard en el desenvolupament global


pernadal_capivo_grancentre

Per poder continuar treballant i donant servei a la comarca necessiten altres fons de finançament, motiu pel qual GRAN CENTRE GRANOLLERS donarà el 5% de les compres nadalenques realitzades amb la targeta de Gran Centre per:

Millorar l’equipament i manteniment de les 12 sales d’atenció terapèutica del centre de Granollers, ubicats al Camp de les Moreres, 9-11 | 08400 Granollers, com les eines de diagnosi; amb:

– Nous materials per les sales de les teràpies pedagògiques i psicoterapèutiques: jocs pedagògics, material de fisioteràpia com caminadors i suports per aguantar el cap.

Eines de diagnòstic pels trastorns de l’espectre autista (Test ADOS 2), així com per avaluar l’índex de desenvolupament global dels nens i nenes (Test MPR Merrill Palmer Revised).

– I realitzaran el manteniment general de les 12 sales del centre.

Aquesta adaptació els permetrà:

– —Donar més eines als professionals que facilitin i complementin el procés de diagnòstic i de tractament, per tal d’agilitzar el temps d’espera de les famílies per iniciar l’atenció en el nostre servei.

—- Millorar la qualitat de l’atenció, al disposar de materials actualitzats i més eficients.

—- Incrementar  l’efectivitat dels tractaments per la inversió en eines diagnòstiques.

– I, podran ampliar la comprensió sobre la naturalesa i abast dels trastorns de desenvolupament infantil en la societat amb la finalitat de fer una prevenció i detecció precoç.